December 01 2022 10:19:06
Navigation
· Forside

· Tekstiltryk teknikker
· Handelsbetingelser
Handelsbetingelser
Priser:
■ Alle priser er angivet ekskl. moms i danske kroner.
■ Der tages forbehold for ændringer af priser før accept af ordre, under hensyn til ændringer af materialepriser, herunder afgifter, told, gebyrer, fragt, ekspeditionsgebyrer o. lign.


Levering:
■ Leveringsbetingelser er altid ab lager, med mindre andet er skriftligt aftalt
■ Hvis intet andet aftales leveres varerne hurtigst muligt.
■ Bearbejdningstid er normalt 5 - 8 hverdage. (Specialartikler jf. særskilt ordrebekræftelse.)
■ Forsendelser pålægges fragtgebyr svarende til den aktuelle fragtrate.
■ Ved køb af varer med tryk forbeholder vi os ret til at levere +/- 10% af det bestilte antal. Kunden vil blive faktureret for det leverede antal.


Betaling:
■ Hvis intet andet er aftalt betales varerne ved afhentning.
■ Ved specialproduktioner forbeholdes ret til at opkræve 50% af ordrebeløbet før ordren påbegyndes.


Ejendomsforbehold:
■ Danshirt forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.


Reklamation & Ansvarsbegrændsning:
■ Reklamation skal fremsendes skriftligt inden 5 dage efter fakturaens modtagelse.
■ Ved fejl på af kunden leverede varer, hæfter Danshirt kun for trykket/forædlingen.
■ Såfremt køber ikke underretter Danshirt om en mangel inden for de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.
■ Ved tilfælde af reklamation er køber ikke berettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette, uden skriftlig godkendelse.
■ Har køber reklameret over varen, og det viser sig, at der ikke foreligger en mangel, som Danshirt bærer ansvaret for, har Danshirt ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påørt.


Force Majeure:
■ Danshirt kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller omkostninger som følge af industrielle uoverensstemmelser, strejke, brand, miljømæssige restriktionen, manglende levering fra underleverandører, transportforsinkelser eller anden force majeure eller forsinkelser, som er udenfor indflydelse for Danshirt. Indtræden af førnævnte omstændigheder giver ikke køber ret til at annullere ordren eller holde Danshirt ansvarlig for nogen form for tab.


Ansvar:
■ Ansvar for mangler er begrænset til om levering eller afhjælpning.
■ Danshirts ansvar omfatter ikke mangler opstået i materiale, som er til vejebragt af køber, eller i varer, der er foreskrevet eller specificeret af denne.
■ Danshirt indestår på ingen måde for, at varer foreskrevet eller specificeret af køber ikke krænker tredjemands rettigheder. Danshirt forudsætter ligeledes, at køber har indhentet alle relevante tilladelser fra eventuelle rettighedshavere.
■ Danshirt har intet ansvar for mangler ud over det i dette punkt foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, som manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre indirekte tab.
■ Danshirt påtager sig intet ansvar for, at leverede produkter lovligt må anvendes til på tænkt formål.


Lovvalg & Værneting:
■ Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved retten i Aarhus under anvendelse af dansk ret.


■ Der tager forbehold for evt. trykfejl i alle materialer opgivet fra Danshirt.
Siden dannet p: 0.13 sekunder 105,757 Unikke besg